27-03-14

Platform Filosofisch Verzet

vredestoren Eben EzerWP_20140304_006.jpg

wereldgenoot

Werkloos ? Tijd om je af te vragen waarom ? Teveel werk, altijd meer op minder tijd presteren ? Je wordt tot een helse konkurrentie met je collega's of andere boeren of ondernemers verplicht ? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen ? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via één president, zelfs tegen zijn congres in, puinhopen aanricht ? Of je vraagt je af hoe een partijleider en premier tegen de meerderheid van zijn partijleden in mee ten oorlog kan trekken ? Je denkt : 'leven en werken in zo'n wereld...dat kan toch de bedoeling van het leven niet zijn'. ? Je ziet de zin van het werk dat je doet misschien niet zitten…en je vindt zo maar dadelijk niets anders. Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg of een oplossing heeft...of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd. Je vindt dat het onderwijs en de pers je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse leven niet kunnen verklaren. Ook je sociale en persoonlijke relaties zijn niet gebaat met al die omstandigheden. Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten waarvan je vindt dat ze de mens afstompen beu en je wil daar ,om te beginnen , bij je eigen iets aan doen. Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen ; omdat ook in andere mensen en in andere gezinnen en in andere werkeenheden en in andere landen…dezelfde vragen zich soms nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig : je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op zelfmedelijden en ijdelheid gebaseerde emotionele navelstaarderij en opgefokte konsumptiedrang je kritische zin en je eigen innerlijke verdieping in de weg staan. Kortom ; je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen…en je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. de bewuste keuze Je wil je best inzetten voor een betere wereld, zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling. Als die wereld er dan maar niet uitziet zoals de wereld nu. Afgejakker op het werk, teveel gebrek aan interesse voor de rest van de wereld, te weinig tijd voor lezen en studeren. Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren. Plat imbeciel vermaak, sensatie voor alles. Weinig diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert, zodat het individu overblijft en met de poen gaat lopen...een bestudering van de menselijke psychologie om er geld mee te verdienen...hoera hoera wat amuseren we ons binnen het kader van 't geldimperialisme. Valse spanningen opbouwen om ons van klassegenoten of anderstaligen of andersgelovigen te scheiden. Nog meer reklame in onze hoofden jagen om ons nog meer te doen kopen...dat proces mag niet stil vallen of het GELDsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar geen gekken om een oorlog vragen omdat een oorlog weer voor werk zou zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van de machtsposities indachtig. Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, god, socialisme en zoveel meer... voor de doeleinden van de spekulatie. 't Is allemaal niet de bedoeling dat dit zo blijft. Misschien maken we het in de toekomst nog mee dat we op een dag aan internationale programmaverkiezingen kunnen meedoen : in een eerste ronde stemmen voor een programma en in een tweede ronde pas voor de dirigenten, per projektlijsten in plaats van partijlijsten bijvoorbeeld. We zullen het de koning (ahum) eens voorstellen of we dat in België niet kunnen lanceren als de politiek door z'n egoïsme en gulzigheid hier in zijn eigen netten verstrikt raakt. zie http://www.bloggen.be/conscience2008 KLIK DAARVOOR OP EERSTE LINK van de talrijke links op deze blog na de artikels per 'categorieën' gerangschikt...take your time en prettige inzichten ! toemaatje : REALISTISCHE POOWEEZIE je roerde alles, tot diep in de kern schreef het gebald neer de noodzaak aan geconcentreerde vertaling raak je niet kwijt hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren ideeën laten groeien vereist discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek. anderen met bewustzijn wapenen streefdoelen vooropzetten het gefundeerd vooropstellen en voelbaar meemaken 't nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening 't einde ervan vaak voor de generatie zelf nog verstoken 't totale bewustzijn van overkoepelende kennis blijft vrijblijvend indien geen positieve uiting van ongebonden, nuttige uitdrukkingsnood telkens de voldoening van 't uitgeprobeerde wijkt voor de synthese van 't nieuwe ieders keer ontgoocheling zijn onverwachte vruchten afwerpt komt de rijpheid, de bereidheid nieuwe vragen te stellen momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven zelfs al botst de onoordeelkundigheid van buiten tegen je op voor een lange periode geef je het niet op andermans onbegrip-passiviteit-verveling, blijft steken in geestelijke tering materiële welvaart is niet ok daar waar 't snobistisch individualisme de eenheidsstruktuur en 't groepsbesef vergiftigt octo Tot slot enkele eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum toe. overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie -per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen -geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap -verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren -wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen -zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz... -afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' http://bloggen.be/conscience2008  octo 28/08/09
 
 

Archieven per tags

 

archieven per titel van het artikel

 

 

 

·         Calixte, het diamantendelvertje

 

·         De krant, de plezantste thuis

 

·         Jef Russel huilt

 

·         Vrouw, Trouw, Rouw

 

·         Tegen het floppen van Toppen.

 

·         Een blog van 1936.

 

·         Google + paus=onfeilbaarheid ?

 

·         Leidt ze niet in bekoring !

 

·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.

 

·         Gedichten Filosofisch Verzet

 

·         Populistische Populaire Partijen PPP

 

·         Blogvrienden,Belangrijke Buurtwerkers

 

·         Tegenwoordige & Toekomstige Testament.TTT

 

·         Negatieve Emotionele Energie. N.E.E.-tips !

 

·         Onverwachte Vormen van Crisisverzet

 

·         Oude gedachten blijven opdringerig bezig

 

·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!

 

·         Droomgesprek bij keukentafel. Voor Jaap

 

·         Heil de 'economische' oorlog ??!

 

·         Partnerkeuzen, adviseren de leuze ?

 

·         Het zoekend wezen achter de sluier

 

·         Schrootpremies en andere tekens des tijds

 

·         Filosoferen over hoofdwaarden van geld

 

·         De mens en z'n blote angsten

 

·         de vader en het einde

 

·         Israëlische kiezers niet goed bezig.

 

·         de duizendjarige eik

 

·         Fabel van mieren en miereneters

 

·         Nieuwe verboden in crisistijd

 

·         Vertelsels uit oude geschriften

 

·         Dementie, oorzaken ?

 

·         Uw buur de andere cultuur

 

·         Leven liefhebben, grootste kunst

 

·         Ontwaakt gehypnotiseerden der aarde !

 

·         Familiebedrijfsaga zonder foto's

 

·         Bewondering en Afkeer voor...

 

·         Oud en Nieuw in Politiek.

 

·         Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum

 

·         Geschiedenis via jaartallen 718-1984

 

·         Hagelandland en de wereld

 

·         We leerden huizen bouwen,schrijven, boeren(2)

 

·         Van Grot tot mobilhome(1)

 

·         Gevaarlijke zever die U betaalt.

 

·         Gevaarlijke,ideale &werkelijke wereld

 

·         Een liedje voor de andersglobalisten

 

·         Boekentips voor Obama

 

·         Toespraak tot wereldgenoten, plus gastauteurs

 

 

 

Archief

·         Google + paus=onfeilbaarheid ?

·         Leidt ze niet in bekoring !

·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.

·         Gedichten Filosofisch Verzet

·         Populistische Populaire Partijen PPP

·         Blogvrienden,Belangrijke Buurtwerkers

·         Tegenwoordige & Toekomstige Testament.TTT

·         Negatieve Emotionele Energie. N.E.E.-tips !

·         Onverwachte Vormen van Crisisverzet

·         Oude gedachten blijven opdringerig bezig

·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!

·         Droomgesprek bij keukentafel. Voor Jaap

·         Heil de 'economische' oorlog ??!

·         Partnerkeuzen, adviseren de leuze ?

·         Het zoekend wezen achter de sluier

·         Schrootpremies en andere tekens des tijds

·         Filosoferen over hoofdwaarden van geld

·         De mens en z'n blote angsten

·         de vader en het einde

·         Israëlische kiezers niet goed bezig.

·         de duizendjarige eik

·         Fabel van mieren en miereneters

·         Nieuwe verboden in crisistijd

·         Vertelsels uit oude geschriften

·         Dementie, oorzaken ?

·         Uw buur de andere cultuur

·         Leven liefhebben, grootste kunst

·         Ontwaakt gehypnotiseerden der aarde !

·         Familiebedrijfsaga zonder foto's

·         Bewondering en Afkeer voor...

·         Oud en Nieuw in Politiek.

·         Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum

·         Geschiedenis via jaartallen 718-1984

·         Hagelandland en de wereld

·         We leerden huizen bouwen,schrijven, boeren(2)

·         Van Grot tot mobilhome(1)

·         Gevaarlijke zever die U betaalt.

·         Gevaarlijke,ideale &werkelijke wereld

·         Een liedje voor de andersglobalisten

·         Boekentips voor Obama

·         Toespraak tot wereldgenoten, plus gastauteurs

·          

·          

·         Sociale kinderen in actie !

·         Zalig 'de' progressieven want... !

·         De intenties van mevr.Clinton

·         Belemmering inzichten & inspraak

·         Het leven is een totaalcompositie

·         De toekomst van betogingen

·         Té dicht voor dichter

·         Mail van Bush in mijn mailbus

·         Lot & Tol & kinderen

·         Meer oorlogsonheil op til ?

·         Tips voor neoliberale economen

·         Oorlogsverzet beschoten in Israël !

·         Krijgt SPA-rood verkiesbare plaatsen in Juni ?

·         Paramilitair extreemrechts Tsjechië Hongarije

·         why voting to let madness survive ?

·         2009 Vieren :Wat Waar met Wie ?

·         Nu reeds jaarverslag 2009 bij filosofisch verzet!

·         evaluatie familie&vrienden bijeenkomsten

·         gastauteurs ivm Bombardementen Palestina : vrede vzw,l.e.f. en andere

·         Soappersonages geen politieke mening?

·         Andere soort bezinnig

·         Kan iemand drie vaders hebben ?

·         de 2de dag na Stille nacht

·         Waar is bestuurlijke elite mee bezig ?

·         Tijd, relativiteit en liefde

·         Mijn verderste verserste vers

·         Oorzaken kruisweg vdheer Leterme Y

·         for englisch readers

·         Laatste kerstboodschap koning Albert

·         Democratie : gevaren en kansen

·         Even opa mailen !

·         Genoeg stof om even bij stil te staan

·         Toespraakje voor de parochianen

·         Mag ik U om uitleg vragen ?

·         2gedichten op weg naar mooiere wereld

·         Bloggers versus krantenlezers. Meer uitwisseling

·         Koop een krant lees geen walgblad!

·         Terreur stoppen KAN. Yes we must !

·         gastauteur :Michael Moore's visie op carmaking

·         Internetles in tussen de regels lezen.

·         Filosofisch tegengewicht voor geknoei en rotzooi

·         Alternatieve aanpak vluchtelingenbeleid

·         Lotgevallen van Luchtmachtpiloten

·         Brandstichters gaan weer blussen !

·         Infostand De Crem misstond op herdenking

·         Licht op ons Leven, Licht ons leven op.

·         Tijd voor filosofische bezinning

·         afscheid van een goed man

·         Chantagepraktijken in de bankwereld

·         Doodsgeluiden (afle4romanblog)

·         Eén been in 't graf, een ander in de 'hemel'?

·         Herberg 't Heelal(Romanblog aflev.2)

·         ROMAN : MEER dan het OPPERVLAKKIGE (1)

·         Hoe effektief zijn stakingen nog ?

·         Film die men laat durfde vertonen!

·         Hun hebzucht tast onze vruchtbaarheid aan !

·         staat er iets je niet aan?doe er dan wat aan!

·         Vorm je een eigen mening !

·         Meer sociale mensen aan de top !

·         vele problemen hangen samen

·         Door de ogen van een nieuwgeborene :

·         gastauteurs aktiegroep STOP CASINO

·         Spiritualiteit is ...***

·         Zijn er al wapenfabrikanten failliet ?

·         Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer

·         Ongewone vragen voor de gewone man.

·         Eerst deze film bekijken Barack!

·         Homo Sapiens Politico

·         de nieuwe presidenten

·         gastauteur : actie zwarte parachutes

·         Beschouwende Citaten Octo

·         LISTEN TO YOUR INNER VOICE

·         Voor de oorlogsdoden na Allerheiligen.Congo.

·         drie dichterlijke definities

·         drie allerzielengedichten

·         toekomstig verkiezingsprogramma

·         ode aan een punt

·         rechtvaardige belastingen(gastauteurs)L.E.F.

·         2008 wereldwijde stroomversnelling history

·         Even terug naar de oorsprong

·         Hoe we de verrechtsing betalen.

·         "Ben ik links of rechts mijnheer"?

·         Beton.Goud.Schulden.Holywood.Wij.Toekomst

·         Hebben we 't ditmaal goed begrepen?

·         Het leven heeft ons in zijn greep

·         Orissa, godsdienstrellen of klassenstrijd ?

·         Houdingen die prijzen goedkoper maken

·         Arme anti-progressieve politiekers

·         Blijft failliete Ijsland een unicum ?

·         Vergaderen om revolutie te voorkomen

·         Nog meer verarming te verwachten ?

·         Beursspekulatie leidt tot fascisme

·         moeilijkste berekening ever:NU-moment

·         Ook U kan de wereld verbeteren.

·         Kabaret:'eeuwig oud en jong.'

·         Liefdesrecept

·         Beminde gelovigen anno2008

·         Woorden en andere aanrakingen

·         Het objektieve bewijs van eeuwig leven

·         Tijd bestaat niet, de bus missen kan wel

·         Lied van de zwaluwen

·         Tussen leven en dood:goed voelen

·         het verhaal achter het denken

·         het verhaal achter het denken

·         Filosofie in het dagelijkse leven

·         Toeristen aller landen, vertrek op tijd eens

·         inderdaad,tijden veranderen mr president

·         Wat deden USpresidenten na1929?

·         eerste radio in 't dorp en nu

·         Bush-kruit kan er weer niks aan doen

·         Hé hallo, hoe is 't ginder ?

·         Wreedaardige spelletjes

·         inzichten in liefde

·         Piraten regeren wereld,meer en meer

·         geld waardeloos? Stamkroegvergadering !

·         Profetisch Artikel over Crash (januari08)van IKS

·         't einde van alle soorten terroristen

·         intern.dag vd Vrede vandaag(16/09/08)

·         gastauteur :Michael Moore's Free Movie

·         NVA Dewever Gezever,ça suffit maintenant

·         België tart atoommachten met kop in 't zand

·         ZuidAmerika,herkolonisatie?n.500j uitzuigerij?

·         meer internationale afspraken=minder oorlog

·         KIP & EI en WIJ

·         de échte 2012-uitdagingen

·         Aan Iedereen

·         Stop gefop! China?koopt onze?luchtvaart niet.

·         Geweten. Wereldbeeld. Ideologie.

·         mogelijke VRT-boodschap voor de kosmos

·         gastblog voor culturele uren

·         Knettergekke hutsepot van belangen.

·         Militaire strategen tegen sociale mensen

·         de nieuwe baronnen en Obama

·         Inplanting van patriotische gevoelens

·         m'n theatermonoloog, een ode aan de mens

·         Het grappige aan onze evolutie

·         Het denken daagt U uit !

·         Echt gebeurde callcenter humor 1207!

·         ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692

·         OPGEPAST VOOR INTERNETFABELS

·         Michael Moore's waarschuwingen !

·         Het boek dat 'Leven' noemt.

·         Liefde en verzet in oorlogstijd

·         FILOSOFIE KAN POLITIEK REDDEN !

·         Dichter wreekt oorlogsslachtoffers !

·         Verdomde pretbedervers der wereldvrede !

·         Wall Street 1929-crash bis ? Nee toch !

·         vier f-eetjes op culinaire trektocht

·         gastauteur willeke : religieus ochtendgloren

·         TERRORISME IN OPDRACHT VAN ??????

·         Barack's Berlijnse Beloften

·         hoe ziek zijn sommige midden-oosten leiders?

·         2008,jaar van de stroomversnelling van de geschiedenis

·         wat aan de bigbangreeksen voorafgaat

·         KAMPEREN IN BRUSSEL

·         verbonden levens

·         er valt zoveel te vertellen

·         hypokriete solidariteit

·         LICHT OP ONS LEVEN. LICHT ONS LEVEN OP

·         wereldfeest 08 leuven

·         james petras en chloorkippen

·         heeft er daar iemand honger ?

·         belang standpunten buitenland

·         antwoord op -welvaartwatcher-

·         poltical theory number one

·         parlementen die dwaze oorlogskredieten stemmen

·         drie gedichten

·         some important notions about love

·         the more you look for sucre...the more ...

·         realistische pooweezie

·         poging tot inzicht in liefde

·         handleiding werkelijkheid

·         reisroutes

·         2008 verw8tingen

·         big brother-berichten

·         mekaar graag blijven zien

·         investeringen en openbare werken

·         pour lecteurs français

·         for english readers

·         multicultuur

·         relativeren 'belgische' problemen

·         rand-burgemeester-kwestie en vlaams blok

·         priester françois

·         the twelve commandments

·         about direct democracy

·         belangrijk ivm Iran-hetze anno 2007/09

·         octo's poetry

·         octo's politieke observaties

·         octo's filosofische essays

·         alternatieve media

·         belgie voorbeeldland ?

·         hoe dom gaan we deze keer reageren ?

·         wapenaankopen

·         het kiezen in de politiek

·         één procent-demokratie

·         deelname aan klassieke verkiezingen

·         uitmonding evoluties op lange termijn

·         een verjaardagsgedicht en andere

·         een andere soort bezinning

·         social poetry

·         de zin vh leven :uit alle mogelijke onzin geraken

·         a new (international) voting system

·         verhoging energieprijzen ondanks liberalisering 

·         dorpsfeest

·         tips om te lezen

·         de details en de grote lijnen

·         schetsen uit de spreekkamer van 't dagelijkse

·         leren van mensen

·         poezie en wetenschap tegen waanzin

·         cacaobonen

·         'wij en de toendra"

·         voedsel

·         wereldgenoot

 

 

 alle blogs per titels : 

 

 ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament' :

 

http://users.skynet.be/octo/index.html

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/

http://bloggen.be/conscience2008

http://filosofischverzet2.skynetblogs.be/

 

 

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

 

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

          http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/

http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/

 

http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/

 

http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 

http://blogkunsten.skynetblogs.be/

http://blogverzet.skynetblogs.be

http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/

http://filosofischverzet.blogspot.be/

 

 alle linken :  http://voortijdigtestament.skynetblogs.be/

 

Engelstalige vertalingen-English translations het Voortijdig testament :

http://closertothesoul.blogspot.be/

http://closertothesoul.wordpress.com/

http://talespoemsessays.blogspot.be/

http://bloctaafblogartist.webs.com/

http://bloggen.be/conscience2008/

http://the12commandments.blogspot.be/

http://7internationalblogs.skynetblogs.be/

 

filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

 

 

 https://www.facebook.com/filosofisch.verzet

 

 

 

poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film :

https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

 

de filosofisch verzet blogs :
zie op Facebook 'filosofisch verzet' , onder de categorie                    
'de blogs per titel' onder
voor gedeeltelijk gastauteurs, zie
onderdeel van het overkoepelende :

 

 

 

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.