28-12-16

Voor wie nu nog niet doorheeft....

kaART (verkleind).jpg

Wereldgenoten,

Mijn werk bestaat uit vijf delen en behelst iedere vorm van literatuur, zoals het deel 'filosofisch verzet' voornamelijk columns tussen 2006 en 2010 geschreven voor de dagelijkse hoofdpagina van Skynetblogs. Er zitten ook een aantal essays tussen over wat er met onze democratie internationaal aan de hand is tussen , en vooruitkijkend enkele denkoefeningen rond het democratisch gebruik van de telematica naar de toekomst toe.  Dat deel dus, Filosofisch Verzet, 370 A4 pagina’s, is ook een getuigenis van hoe de grote media de dagdagelijkse gebeurtenissen internationaal heeft gemanipuleerd en een ervaringsverslag van mijn jaren werking in de Telecomsector, tegen de privatiseringsrage destijds. Nog altijd zijn dezelfde mechanismen om bewustwording tegen te gaan werkzaam. Nog steeds heeft de meerderheid van de bevolking niks te zeggen over deelname aan oorlogen, militaire reconversie, eenvormige, eenvoudige en internationale sociale statuten en gestandaardiseerde eenvoudige taxatiesystemen.

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be met actueel werk en archieven, is raadpleegbaar via de internet linken van mijn blogs (een deel ook in het Engels vertaald), niet alleen sociale analyses maar ook vooral artikels en essays rond zingeving van het leven; niet van uit een godsdienstige maar van uit een filosofisch-wetenschappelijke benadering, die ruimte laat voor de geestelijke en psychologische noden van de mens, vertaald in alle literaire stijlen met eigen foto en videowerk. Na 2010 heb ik het schrijven van columns aan anderen overgelaten en nu verspreid ik naast eigen korte commentaren via Facebook en Philosophical Resistance (Google pagina) een aantal progressieve auteurs, werkzaam rond de chaos van de huidige wereldpolitiek en alternatieven ook, naast diegenen ter linkerzijde van klassiek links ook mijn toekomstgerichte  alternatief http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

Het totaalwerk geeft een globaal overzicht, met linken naar de gedichten en 56 filosofische essays, sociaal psychologische inzichten in theorie en praktijk en een drietal theatermonologen rond een linkse kijk op schepping en het psychologische en sociale leven van de mens, een kijk die de weerstanden van mensen die soms door de Godsdienst van het sociaal progressieve denken afgehouden worden, doorbreken wil . Religie, 'van relier', ‘verbinden’, is veel breder dan filosofieën die op een Godsbeeld steunen. Wat de termen 'atheïsme' en 'theïsme' overbodig maakt eigenlijk. Tot daar een schets van mijn alle domeinen van het mens zijn omvattend literair, maar vooral sociaal en menselijk project.                   Ook raadpleegbaar via een andere overkoepelende blog met andere lay-out, die ook naar de 24 andere bloggen leidt. http://blogfilosoof.skynetblogs.be              

De verzamelblog http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  1148 pagina’s, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & eigen bloglinken daarnaar met honderden eigen columns, artikels, essays en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.                    Als blogfilosoof op sociale media brengt ‘Filosofisch Verzet’ het verslag van  een meer dan vier decennia lange speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie  kan worden.  Over hoe filosoferen ook persoonlijke emotionele en spirituele zingeving wordt. Over hoe ‘graag leven’ meer mogelijk wordt. 

De sinds enkele jaren haar omgeving met kunstfotografie verblijdende fotografe Thea Swinkels vond een deel van haar inspiratie voor haar werk van de paar laatste jaar in citaten uit het bovengenoemde werk van Octaaf Coeckelberghs.       Tot op heden stelden ze op een paar plaatsen tentoon, alsook bereiken ze via de sociale media en al reizend een ruim publiek.  Onder andere op Facebook Fotofilosofie  kan U hun tot op heden tachtigtalwerken bekijken.  Een 28tal is op spandoek afgedrukt.  Geniet ook van de tentoonstellingen.  Filosofeer er over !

"De essentie waar we naast het praktische leven mee bezig zijn, proberen we te vatten in een tentoonstelling: Fotofilosofie.
Ons werk gaat over de wereldpolitiek en is sterk antimilitaristisch, het wil de rol van de filosofie als zingeving van ons bestaan accentueren. Vanuit de wetenschappen aantonen dat het leven een ééngemaakt spiritueel gebeuren is, op zoek gaan naar zin
en onzin in alle domeinen van het leven.
Octaaf (tekst) en Thea (foto's)"

26-12-16

Herinnering aan inspiratiemomenten van vroeger

KAMERAAD ARABIER GEDICHT

Ik kom uit het kleine Belgenland, eeuwenlang onder de voet gelopen.

waar men eeuwenlang op vrede is blijven hopen.

Net als jullie ook beschavers en onderdrukkers zijn geweest;

dachten wij ook te hebben afgerekend met menig kwade geest.

Met al diegenen die onze streken met hun hebzucht stenigden;

hebben we ons toch voor een stuk kunnen verenigen.

Maar het spook van het imperialisme, hebben we niet onthoofd;

vandaar dat er maar geen brandhaarden raken gedoofd.

We bedanken jullie voor jullie bijdrage aan de beschaving;

ook voor de warme winteravonden met jullie olie als laving.

 

Ook onze machthebbers proberen ons te verdelen;

zeurend over culturele verschillen, op emoties inspelen.

Met wetenschap hebben we ons hier geestelijk beziggehouden

In 't onsterfelijk atoom en het goede; was wat we vertrouwden. Niet alleen jullie hebben het moeilijk met het thema man en vrouw

: ook wij zoeken onze weg in het land van 'ik hou van jou'. Schep moed, laat ons ieder met onze geweldenaars afrekenen;

laat ons samen, hier en ginder, een ander plan tekenen.

Een wereld met voor iedereen een nuttig werk, een vast inkomen;

een programma goedkeuren dan verkiezingen, op projectlijsten opkomen.

Dan zenden we legers uit om huizen en zo te bouwen;

herstellen we al werkend het vertrouwen.

Dan kleden, voeden we ieder, onderwijzen menswaardige dingen,  

produceren, verdelen op gelijke basis ; speculatie verdringen.              

Dan roeien we al hetgeen het welzijn bedreigd met wortel uit;

overwinnen we negatieve emoties, is ook hun sprookje uit.

Dan komen we zoals toen, in 't Cordoba voor Columbus samen,

om ons filosoferend in de strijd voor werk te bekwamen.

 

Die leiders die afspraakjes met het grote geld maken;

zullen onze toorn, onze vastberadenheid en verzet smaken.

Hou stand nu de maskers der geldvazallen beginnen vallen;

de klasse die ons het slagveld insturen mag niks meer verknallen. Zij worden niet ingehuurd voor een beter buurt ;

maar opdat de heerschappij van 't grote geld voortduurt. Kies jullie eigen leiders;

het woestijnzand met arbeidersbloed kleuren,

had nooit mogen gebeuren.

 

Kameraad Arabier deel II

strijd op basis van klasse belang,

weet dat elke fractie van de bourgeoisie in binnen-of buitenland,

je uiteindelijk zal weten te nekken,

weet dat je niet aan terrorisme meedoen moet

in afwachting van de eerste niet-burgerlijke, programma-en projektverkiezingen :

 

meer arbeidenden in actie

die betogingen tegen oorlogen organiseren

die massaverzet realiseren

die sluitingen van speculatiebonzen stoppen

die opkomen voor zij die doppen

die sociale verworvenheden willen behouden

die op de kracht van de werkenden betrouwden

die geneeskunde aan sociale tarieven willen verstrekken

die reizen naar plekken waar men mensen laat verrekken

die aan fabriekspoorten te vinden zijn

die strijden tegen wereldwijde boerenpijn

die de dogma's van de nationalisten niet volgen

die voor de eenheid van alle culturen en kleuren zorgen

die bijna nooit op Tv en in gazetten komen      

die durven blijven van een betere wereld dromen

die willen zetelen aan een arbeidersloon

die in vakbonden opvallen door echt dienstbetoon

die geloven in betaalbare openbare diensten

die een kans moeten krijgen omwille van verdiensten

die zich nog verdiepen in de lessen van de geschiedenis

die de wereld willen behoeden van verdoemenis

die nooit de ontslagpremies van supermanagers krijgen

die niet over onrecht en gesjoemel zullen zwijgen

die facteur zijn of in 't onderwijs staan

die aan de band werken of wat er ook moet worden gedaan

die humanistische en andere waarden in de praktijk omzetten

die geen schijnheilige belovers zijn, maar werk verzetten

die van 't internet meer maken dan een game-mania

die verzekeringen en zo te duur vinden, zo is da

die mensen niet tegen mekaar opzetten

die op 't eind van de maand op hun centen moeten letten

zet de politieke wereld maar eens op z'n kop

stem voor meer arbeiders in actie aan de top

zij die er nu aan zijn stonden nog nooit aan den dop

zij die alle dagen als macht en oppositie op TV komen

zullen altijd van goedkoper werken en besparen dromen

 

ontmoeting met het Lommels Friedhof (van 1988)

Duizenden malen een betonnen kruis, telkens voor twee,

of ze nu met de teenkootjes of de schedels tegen mekaar ingekuild zijn.

Te vroeg van hun vlees ontdane botten.

Al die dode, uitstraling loze gelaten, met nog even die grimassen van onbegrip.

Geraamten door Kruppkogels ontsierd.

Met granaatscherven, taaier dan de knoken waartussen ze liggen te roesten.

Op enkele dagen vielen zij, opdat een vernietigend model van overheersing

en de leiders die dat voortbrengt,

nog het einde van de eeuw zouden kunnen halen. Mannen, vooral 20, 30 en jonger. Ook kerels die nog maar net naar het stadium

van krasse grijsaard aan 't toegroeien waren.

Allemaal als slachtvee gecrepeerd. Ieder geraakt,

elk van hen gevallen of uiteengespat.

Sommige bijeengeveegd, wie weet zonder kist tussen d' aarde geschoven.

Eugeen Wette, Leopold Berger en Heinz Thormann,

zoek ze er maar eens tussenuit.

Allemaal op één mei geboren.

Verraden en bedrogen onder het juk van de klasse die,

verdoken, aan de touwtjes trekt.

Slachtoffers zoals er nu in 1988 nog overal ter wereld geofferd worden.

Primitieve offeranden. Ritueel en barbaars.

Door bruine wolven en alle andere oorlogskredieten goedkeurende marionetten mee de dood ingeduwd.

Ter ere van de daaropvolgende heropbouw,

na de eerste grote, nieuwe bank crashreeks.

In plaats van werk gaf men hen dromen...

die na het eerste doodsgevaar, nachtmerries werden.

Hun geweten pakte men hen af...

omdat je daarmee na je eerste dode, niet meer leven kan.

Hun soldij was een soort werkeloosheidsvergoeding uit die tijd.

Zo 'verGOEDE' men en vergoelijkt men nog immer een aantal andere gruwelijke en

...als vanzelfsprekend gepresenteerde dingen...

't was zogezegd toch allemaal om ONS belang begonnen ? Ik dacht daar in Lommel aan alle geestelijke en andere geneugten des Levens die, deze onzer voorouders als vijanden voorgestelde werkmensen

niet hebben kunnen ervaren. Door, als domme kruisvaarders hun even armzalige lotgenoten in andere landen, als op iets rood afstormende stieren te lijf te gaan, ondergingen en voerden zij de geschiedenis uit...

in plaats van deze uit handen van de onderscheiden elites te nemen.

Uiterst rechtse krachten beslisten voor het werkvolk en wilde de absolute vrijheid van 't grootkapitaal, ...meer ruimte...je kan die ruimte in Lommel gaan over turen. Er zullen er weinigen zijn die hier liggen, die dat moorden met plezier hebben ondergaan...en toch is alles zo gegaan.

Mensen toch, zij waren niet onze vijanden en hadden onze kameraden kunnen zijn. Terug in m'n wagen. Het radionieuws van 'vier'-en. Een Vlaams SS-er uit het Leuvense had op z'n gemak nog tien naoorlogse jaren voor de CIA gewerkt. Het ging gewoon om één van die hele dikke pieten die Maurice Dewilde keel is vergeten toeknijpen, vergeef me de figuurlijk bedoelde uitdrukking.

Op de zetel naast me lag een voor de gemeenteverkiezingen te typen tekst.

Kiezen voor wat ? Kiezen voor 'Mensela' natuurlijk...Mensela, de oud-Latijnse naam voor m'n dorp...

betekent symbolisch 'de aarde als gemeenschappelijke woonplaats.

Intermezzo (naar aanleiding radioïnterview destijds)

                        AL DERTIG JAAR SCHRIJF IK IN M'N VRIJE TIJD OVER ALLES WAT MET OORLOG/ ARMOEDE/ WERKELOOSHEID /WERKSTRESS/ RELATIES OF DE ZIN VAN HET LEVEN IN ZIJN BREEDSTE BETEKENIS TE MAKEN HEEFT. IK GOOT DAT ALLES IN EEN VORM :

POEZIE/ESSAYS/THEATERMONOLOGEN/KORTVERHALEN/PAMFLETTEN/CITATEN overdenkingen, enz...IK OBSERVEERDE DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID VANUIT EEN FILOSOFISCHE INGESTELDHEID EN MAAKTE ER LITERATUUR VAN.

 

                        VERMITS IK TOTNOGTOE NIET VIA BOEKVORM PUBLICEERDE MAAR ZO'N 500 *pagina's van mijn werk OP HET INTERNET GEZET HEB, KWAM IK ONDER ANDERE OP DIE MANIER SOMS IN KONTAKT MET GROEPEN EN INDIVIDUEN DIE OOK IN DERGELIJKE DINGEN GEINTRESSEERD ZIJN.

Ik regel SOMS ONTMOETINGEN TUSSEN MENSEN OF NODIG IK HEN UIT OM _IN _EEN MIDDEN DE NATUUR GELEGEN LOKATIE delen van MIJN WERK TE KOMEN LEZEN OF MIJN UITGEBREIDE DOCUMENTATIE ALLERHANDE TE KOMEN RAADPLEGEN, wat al eens tot vraag en antwoord en diskussie leidt.  

                        We hebben het gewoonlijk opzettelijk minder over de gevolgen van allerlei toestanden waarover de media berichten, MAAR MEER over oorzaken en mogelijke alternatieven (zoals de promotie van een internationaal systeem van verkiezingen in twee ronden, eerst de goedkeuring van een de basisnoden van de wereldbevolking aangepast programma, daarna de verkiezing van de verantwoordelijken, rechtstreeks op projectlijsten ipv partijlijsten te kiezen of over het afdwingen van gelijke lonen voor hetzelfde werk in heel de wereld). OP DIE MANIER PROBEER IK VIA DE FILOSOFIE EN DE KUNST ANTWOORDEN AAN TE REIKEN AAN DIEGENEN VOOR WIE IN DE POLITIEK of zelfs in de RELIGIE ONVOLDOENDE ANTWOORDEN VINDEN. DOOR OP DIE MANIER TE WERKEN KWAM IK ERACHTER DAT DE MENSEN DIE IK ONTMOETTE VAAK ZELF MET EEN OF ANDERE KUNSTUITING BEZIG WAREN. IK BEN DAN OOK CONTENT DAT IK HEN KAN AANMOEDIGEN OF HEN EEN SOORT NIET-COMMERCIEEL PODIUM voor vrienden onder mekaar KAN AANBIEDEN.

                Onze contact email kan je vinden via de homepage van http://blogfilosoof.skynetblogs.be of philosophicalresistance@gmail.com

Mensen die vinden dat wat er nu met de wereld gebeurt niet meer kan kunnen ook voor een afspraak op 0472/759 268 terecht. Voedsel voor de Geest verstrekken is de dag van vandaag meer dan nodig zou ik zeggen. Niet alleen door uitleg geven en kunst als je dat niks zegt maar ook door het vertonen van documentaires over natuur en mens overal ter wereld, zorgvuldig geselecteerd te midden van veel nonsens. Ook voor media watching en alternatieve media kan je bij 'voedsel voor de geest' terecht.

 

you call yourself a president ?

you declared war while no state attacked you

you use the words 'freedom' and 'liberty'

but in fact you mean ' domination' over the rest of the world

you can still smile, oh what a wonder...

while you see the mess you helped to create

let me give a reminder to soldiers and workers

no nationalist issue is word a struggle for

no competition between companies is word to go on strike for

in fact your workers, who build your world are unemployed

by working for different wages, they already are at war

they are made to believe your world is theirs

 while it is so silent here...

someone is made to believe he has to let a bomb go of

someone is paid to fight a war where the owners of economy

try to get richer from

it is so silent here... it was so silent in many a village around the globe

before subsidized and armed madness blew the silence away

all kinds of egoism govern the world

they are inside a lot of us

that's why we follow the rules of the stock market

that's why we don't simple produce and distribute in a fair way

unnecessary activities give a false meaning to a lot of lives

disarmement

under the control of the united nations

begins with workers occupying their weapon factories

begins with a ban on weapon sales worldwide

if no parliament on earth can achieve this

it can be achieved by the neighbourhood picketing before the stores

begins with a worldwide consumer strike against your government

begins with backing a united nations plan on disarmament

begins with using money for social purposes

begins with social development

begins with using global resources for the benefit of every nation      

 

to the new generation

I say welcome to this life

They will say we are all socially equal

Is it so difficult to invent a society without poverty ?

We achieved a lot already.

Resources are used for the happy few.

Too much of speculation with money and stuff is going on.

The main reason for living is not that what you need to keep alive.

Use some other ways to find answers as well.

Learn to understand philosophy, history's youngest child.

A lot of political suffering is based on our negative emotions.

A lot of trouble is based on not following our hart and spirit-Money should be a way of exchanging, not the ultimate goal.

 

 

Middle East Madness

While parents try to give their children a good education.

While workers try to do their job.

While some try to survive like animals.

While stock markets push economical war over it' s limits.

While evil is preparing it' s dominos of downfall.

While too many amongst us aren't educated in preparing for a real change.

While each day new heroes representing the greedy ones are presented,

in fact ... idiots of the past.

It's a good thing she knows when to enter the gate of my heaven...

to strengthen me.

Kalhil Gibran doesn't have the same pessimistic view

on dead then the patriarchs over there

Toerisme in het beloofde land

Altijd mooi weer in het oude Palestina.

Al duizenden jaren wordt er gevochten.

Nooit was de barbaarsheid groter dan vandaag.

Moest er vrede zijn, was er geen werkeloosheid meer.

Toeristen uit koudere landen in 't land en op zonovergoten stranden.

Rechtstreeks per tgv naar 't midden oosten gespoord.

Wat belet er dat alles? Verschil in religie ?

Besef dan dat 'god' overal niet niets en niet niemand willen zijn is...

zonder deze wet, geen big-bang, geen straling, geen atoom, geen cel, geen mens.

Streven naar maximumwinst en maximumuitbuiting ...

naar maximum aan grond en macht en invloed...

overal heb je wel hebberige mensen...

leer dat ginder nu toch ook eens.

 Detroit's protest against the invasion

Detroit was against 'détruire', destruction.

The destruction of Lebanon.

Detroit manifested.

The news wasn't brought.

The media in the hands of people under the influence of money.

The Yankee dollar used it's Israeli fist.

He who kills his brother should never claim any sense of religion.

He'll never be a great philosopher in...

the spiritual evolution behind being religious.

http://snarenenwoorden.skynetblogs.be/k-theatermonologen-en-citaten-quotes-as-well/

*ondertussen meer dan veertig jaar 1418 pagina's (selectie)