11-02-17

twee gedichten bij 't opruimen weer gevonden

Bewust beleven (verkleind).jpg

Winter, aantrekking, afkeer

Oh, afkeer van winter

En rillen van koude natte naakte bomen

Kijk toch ook even met andere ogen

Hoe bevroren gedaanten

De blote bomen bewonen

Kijk, een eik die geduldig wacht om te springen

En daar een beuk die de armen omhoog gooit

Een wilg staat klaar om de val van een es te breken

Dan een den op een troon van hoger gelegen mos

Het beeld van een dier in een boom

Bijna zo dood als een pier

Winterse bomen

Huizen van uitgeklede wezens

 

Het hart en de horloge

Een horloge moet perfect zijn

Mag geen seconde verliezen

Moet uitkijken stipt te blijven

Blijven in de maat

Die het slaat

Immer rechtlijnig de toekomst tegemoet

Het verleden telt niet meer mee

't Weet wanneer je ergens zijn moet

 

 

Mensen hoeven niet perfect te zijn

Ze hebben ook een soort horloge, een hart

De wegen van het hart echter

Worden niet door mechanische wieltjes bepaald

Mogen bochten maken

Mogen even blijven haperen

Leren uit het verleden

Seconden van het hart komen niet digitaal tot stand

Moment na moment aan individueel ritme afgemeten

Niet om te weten zozeer wanneer

Maar met wie vooral en waarom en waarvoor

Immer op weg naar meer wijsheid

Geen wijzer-heid

 

 

Octaaf Coeckelberghs

21-09-16

laat het voor jou écht een jaar van verandering zijn

P1020001.JPG

laat het écht een jaar van verandering zijn

Bonk van ne vent

Wees met je zelve in rust, content

Laat geen chemie je nog opjagen

Ook geen ‘rook’ je rust dragen

Je moet niet grof plezant

Voor iedereen willen zijn

Van té veel van dát plezant

Komt na de roes : AMBETANT

Dan zien we niet zozeer

De man weer met het goede hart

Maar de gast onder hoogspanning van te veel

Niet meer all cool maar alcohool, rook, pillen

Rotzooi die geest en gestel ondermijnt

En ander van dat zogezegd ‘plezier’

Bokssporten en werk onbekwaam na ongeval ?

Met eenieder heeft het leven bedoelingen.

We moeten leren mekaar te aanvaarden, eerder dan af te stoten

De één is beter in aanvaarding dan de andere

Maar niet alleen een kruik is breekbaar onder druk

Je bent al een tijd misschien beter bezig

Doch pas op, op vijf minuten en minder

Zou het op een dag zelfs in een paar seconden

Verknoeid kunnen zijn, hetgeen je weer opbouwde

Het ga je goed dit jaar !

10-08-16

Voor een heel warmhartig goede mens

P1010076.JPG

Kalmte en Jovialiteit

Wijsheid en Levenslust

Zij gaan niet van ons heen

Marcel Nestor had hét allemaal

Deelde er veel van aan ons uit

Niet alleen door ’t verhaal van de handel in fruit

En daarom ook is ‘t

Dat het lied van ’t leven

Nee, ’t gaat nooit uit

Komaan vrouw van zijn leven, zonen, familie…

In nagedachtenis van de oude Nestor en nu ook zijn zoon

Vooruit !

Zeer innige deelneming

Weer een fruitman in de hemel

Hij zal niet alleen zijn !

O c t a a f  C o e c k e l b e r g h s

 

 

 

Met de Nestor’s was het altijd heel fijn handelen

Eerst de grapjes, dan het werk

Camion laden en lossen op ’t gemak

Dan koffie en gezellig

zijn

Praten en echt samen mens zijn